Wavers – Trivsels-app

i WAVERS app 2020 – 2022 God trivsel er et fælles ansvar Wavers App skal forebygge mistrivsel hos kursisterne og styrke deres fællesskaber. Wavers App er en Peer to Peer-indsats, hvor kursisterne hjælper hinanden . Appen er skabt så den enkelte kursist kan tage...

Learning Region

i Fehmarn Belt Learning Region 2023 – 2026   Det nye dansk-tyske initiativ hedder helt officielt ‘Fehmarn Belt Learning Region’ – Dannelsesregionen på dansk og Bildungsregion på tysk. Dannelsesregionen skal styrke samarbejdet inden for...

Digitaliseringssamarbejde

i Digitaliserings-samarbejde 2020 – 2023 Hvordan kan digitalisering understøtte Region Sjællands strategiske mål for den kompetente region? Dette spørgsmål har været undersøgt gennem en række hybride workshops med ekspertoplæg afholdt i 2022 støttet af Region...

Inklusion af frafaldstruede elever

i Inklusion af frafaldstruede elever 2020 – 2022 Der vil i fremtiden være mangel på kvalificeret arbejdskraft med en erhvervsfaglig uddannelse – samtidig oplever vi, at unge søger ind på grundforløbene på erhvervsuddannelserne med de fornødne fagligt boglige...

Erasmus+ Akkreditering

i Erasmus + Akkreditering Formålene i akkrediteringen er som beskrevet i Erasmusplanen nedenfor. Herudover har vi valgt også at benytte os af den nye mulighed for at søge kursistmobiliteter. Dette har vi valgt blandt andet for at kunne give kursisterne en unik...