Inklusion af frafaldsturede elever

i Inklusion af frafaldstruede elever 2020 – 2022 Der vil i fremtiden være mangel på kvalificeret arbejdskraft med en erhversfaglig uddannelse – samtidig oplever vi, at unge søger ind på grundforløbene på erhvervsuddannelserne med de fornødne fagligt boglige...

Akkreditering

i Akkreditering Formålene i akkrediteringen er som beskrevet i Erasmusplanen nedenfor. Herudover har vi valgt også at benytte os af den nye mulighed for at søge kursistmobiliteter. Dette har vi valgt blandt andet for at kunne give kursisterne en unik mulighed for at...