Eksempler på kurser og forløb

Vi laver kurser for kommuner, for botilbud, produktionsvirksomheder, for håndværkere/byggeri, detailhandel, erhvervsforeninger og mange andre. Vi har fokus på at tilpasse forløb og kurser til jeres virksomhed og branche. (Virksomhedstilpassede forløb.)

Derudover kan vi lave forløb for ledige i samarbejde med jobcentre, a-kasser, faglige organisationer m.v.

Lige nu har vi blandt andet fokus på at lave kurser i samarbejde med kommuner og bosteder, hvor vi styrker medarbejdernes kompetencer inden for dokumentation og skriftlighed.
Disse kurser er som udgangspunkt gratis og med mulighed for løntabsgodtgørelse.


Derudover tilbyder vi også temadage og supervision m.m. til bosteder og lign.

 

Bæredygtighed og grøn omstilling

ESG: Vil du fortsat kunne levere til de store virksomheder?

Så er det vigtigt, du får udarbejdet en bæredygtighedsrapport.

Gennem vores 2-dages kursus, får I bl.a. indblik i værktøjer til at regne jeres forbrug ud – og kommer i sidste ende ud med en rapport.

læs mere

Organisationsudvikling

Virksomhedsgrundlag: En virksomhed i udvikling og trivsel Vi tilbyder forløb, der understøtter udvikling af virksomheden og inddrager medarbejderne i processen. Forløbene kan fx være tilrettelagt som temadage, hvor forskellige temaer og spørgsmål behandles. Vores...

læs mere

Supervision af det professionelle team

Vi kan tilbyde organisatorisk teamsupervision. Det betyder, at vi kan gå ind og hjælpe med at opbygge et godt team med samarbejdslyst og organisatorisk forståelse. Hvordan kan vi bedst arbejde sammen i teams? Hvad kendetegner vores teamsamarbejde, og hvordan kan det...

læs mere

Styrk de digitale kompetencer

I dette kursusforløb udvikler deltagerne deres digitale færdigheder og kompetencer, så de fremadrettet får nemmere ved at løse deres digitale opgaver på arbejdet og privat. Det konkrete indhold aftales med virksomheden og deltagerne, men det kan fx være med fokus på...

læs mere

Styrk dokumentationen

I dette kursusforløb udvikler deltagerne deres kompetencer til at lave god og relevant dokumentation i forhold til deres praksisområde. Medarbejderne træner gennem kurset deres skriftlige færdigheder og arbejder med cases fra deres praksis. Deltagerne opnår gennem...

læs mere

Ordblind – og hvad så?

I dette kursusforløb kan ordblinde voksne bl.a. arbejde med digitale, kompenserende hjælpemidler som kan gøre deres hverdag lettere. Styrk dine kompetencer, så du får bedre forudsætninger for at læse og skrive på job, i uddannelse og i hverdagen.  OBS: Vi screener og...

læs mere

Engelsk til arbejdslivet

På dette kursus er der fokus på at styrke deltagernes engelskkompetencer, så de får nemmere ved at kommunikere på engelsk med forskellige interessenter: kolleger, samarbejdspartnere, leverandører m.v. Engelsk til arbejdslivet er et kursustilbud for dig, der gerne vil...

læs mere

VUC Erhverv har et kursuskatalog, som vi tager udgangspunkt i, når vi laver forløb.

 

Ofte vil et forløb være en kombination af flere FVU- AVU- og HF-kurser, som tilpasses jeres behov.

Vi er så heldige, at vi kan trække på en bred vifte af underviserkompetencer, så vi vil næsten altid kunne sammensætte en pakke, der passer jer.

Vi udarbejder i øvrigt altid forløb i samarbejde med jer, så kurser og elementer har rod i jeres hverdag, og det I gerne vil blive bedre til.

 

 

Samarbejde & Kommunikation

Organisationsteori og samspillet mellem individ og organisation Samarbejde & Kommunikation giver dig indsigt i teorier om samfundsmæssige og kommunikative forhold, og du lærer at vurdere din egen betydning i gruppeprocesser. Du får kendskab til organisationsteori...

læs mere

OBU Ordblind

Har du problemer med at læse, stave og skrive? Måske er du ordblind. Mange ordblinde oplever det som et stort handikap at være ordblind, men der er heldigvis meget hjælp at få. Og mange værktøjer har du faktisk allerede ved hånden - på din smartphone. Vi kan hjælpe...

læs mere

FVU Matematik

Vil du gerne blive bedre til at regne? Det kan også være, du bare synes, det kunne være sjovt at få genopfrisket det hele. Så er FVU Matematik nok noget for dig. FVU-undervisning tilpasses dig og dit faglige niveau.  På kurset bliver du bedre til: at arbejde med...

læs mere

FVU Dansk

l du gerne blive bedre til at formulere dig, læse og skrive? Så er FVU Dansk nok noget for dig.  FVU-undervisning tilpasses dig og dit faglige niveau. På kurset bliver du bedre til at: stave formulere dig på skrift læse Der er 4 trin på FVU Dansk, og vi screener dig...

læs mere

FVU Engelsk

Undervisning i grundlæggende færdigheder i engelsk gør medarbejderne bedre til at tale, læse og forstå engelsk. Kurset tager udgangspunkt i de udtryk og informationer, som medarbejderne skal bruge i deres hverdag. For at deltage i FVU engelsk, skal man være i job...

læs mere

FVU Digital

Kurset tager udgangspunkt i de IT-værktøjer, som medarbejderne skal bruge i deres hverdag. Undervisning i grundlæggende digitale færdigheder gør medarbejderne bedre til at bruge PC, tablets, smartphones og anden IT i deres arbejde. For at deltage i FVU digital, skal...

læs mere