Erhverv & Udvikling

VUC Storstrøms afdeling for Erhverv & Udvikling beskæftiger sig med kompetenceudvikling og udviklingsprojekter.

Udvikling har stor erfaring med både nationale og internationale projekter, der spænder over alt fra trivsel og mental sundhed til spilbaseret læring og iværksætteri.

Erhverv har over 30 års erfaring med at udvikle og tilpasse kurser til offentlige organisationer og private virksomheder.

Derudover varetager vi Nordisk Center for Digital Voksenlæring (NCDV).

Udvikling på tværs af grænser

Vi deltager i projektsamarbejder regionalt, nationalt og internationalt.

Læring

Vi har altid læring for øje, og læring er kernen i vores projekter.

Fremadrettet udsyn

Vores projekter tilgodeser nuværende behov med fokus på langvarig effekt.

Interesseret?

Ville VUC Storstrøm passe godt ind i jeres projektidé? Eller vil I besøge Nordisk Center for Digital Voksenlæring? Send os en mail, så finder vi ud af noget.