i

Digitale underviser-kompetencer

2023 – 2024

Projektet er et samarbejde med Nordvestsjællands HF & VUC, og formålet er at øge voksenunderviseres digitale underviserkompetencer.

Primær målgruppe:

Projektet er målrettet alle undervisere på de to uddannelsesinstitutioner, idet det forventes, at alle undervisere på et givent tidspunkt vil stå i en situation, hvor de skal undervise i et klasseværelse med kursister på en anden geografisk lokation eller via digitale undervisningsrum.

Sekundær målgruppe:

Projektet vil desuden række ud til andre uddannelsesinstitutioner også inden for andre sektorer end VUC og tilbyde workshops baseret på projektresultaterne.

Tertiær målgruppe:

Selvom en del af VUC’ernes kursister kan betegnes som ”Digitale indfødte”, oplever underviserne ofte, at de digitale kompetencer, som de kan bruge i deres uddannelse.

Gennem udvikling af undervisernes professionelle og pædagogiske kompetencer kan projektet være medvirkende til at kursisternes læringskompetencer støttes og udvikles. Heraf ses den direkte sammenhæng mellem brugen af digitale værktøjer til kommunikation, samarbejde, kildesøgning, evaluering, inklusion, motivering mv. alt sammen styrker kursisternes digitale læringskompetencer.

Kontakt

^

Projektleder

Søren Jensen 

SJE@vucstor.dk

Projektoverblik

K

Projektperiode: 01.01.2023 – 31.12.2024

K

Program: Region Sjælland

K

Projekttilskud: 495.212,00 KR

K

Prioritet: At øge voksenunderviseres digitale underviserkompetencer

Partnere

Projektpartnere

K

VUC Storstrøm

K

Nordvestsjællands HF & VUC

K

Region Sjælland

Interested?

Do you think VUC Storstrøm would fit into your project idea? Or maybe you would like to visit our Development Team or Nordic Center for Digital Adult Learning? Send us an e-mail and we’ll figure something out!