i

WAVERS app

2020 – 2022

God trivsel er et fælles ansvar

Wavers App skal forebygge mistrivsel hos kursisterne og styrke deres fællesskaber. Wavers App er en Peer to Peer-indsats, hvor kursisterne hjælper hinanden . Appen er skabt så den enkelte kursist kan tage ejerskab over sin egen trivsel – med hjælp fra sine med-kursister . Ganske anonymt, selvfølgelig .

Et pilotprojekt med ca . 100 deltagende kursister (HF og AVU) blev udrullet 2 . kvartal 2021. Der var svære betingelser blandt andet på grund af præsentationen via Teams på hold som endnu aldrig havde mødt hinanden før i en fysisk verden . Der var dog overvejende positive tilbagemeldinger fra undervisere, vejledere og kursister. Der har hele tiden været et godt flow af feedback og statusmøder, så app’en og funktionerne rundt om den kunne tilpasses.

Appen fungerer ved, at kursisterne modtager såkaldte ”Waves”; kategorier og spørgsmål, som man kan svare på. Mandag sendes fem privatrelaterede Waves og torsdag sendes fem skolerelaterede Waves . I alt sendes 180 Waves, der alle er udformet på baggrund af videnskab og teori .

I 3 . kvartal 2021 var der Betatest, som viste, at i gennemsnit brugte 60% af HF-kursisterne appen aktivt . 

Doa’a Musleh, tidligere projektkoordinator på Wavers-projektet udtaler:

Vi har gennem årene gjort meget for at nedbringe frafaldet blandt vores kursister, blandt andet med åben vejledning og visitationssamtaler, men alligevel har vi brug for flere virkemidler. Det kan være flere forskellig ting, der gør, at en kursist mistrives. Det er langt fra altid det faglige, der er det største problem. Ofte er det personlige eller sociale forhold, der giver kursisten udfordringer. De kursister som ikke henvender sig selv, er ikke altid nemme at komme i kontakt med. Den anonyme kontakt via Wavers appen, kan være en hjælp til at de henvender sig mere, som nogle kursister også selv har givet udtryk for.”

Appen kan gøre en forskel, bl.a. ved at undervisere og vejledere tidligere får øje på de kursister, der har udfordringer og ikke trives så godt på uddannelsen – så de kan støttes bedre og gennemføre.

 

Kontakt

^

Projektleder

Maria Storm-Holm

MSH@vucstor.dk

WEBSITE

Læs mere om projektet på Wavers-hjemmesiden.

Interested?

Do you think VUC Storstrøm would fit into your project idea? Or maybe you would like to visit our Development Team or Nordic Center for Digital Adult Learning? Send us an e-mail and we’ll figure something out!