i

Erhvervsfyrtårn Femern

2022 – 2025

Om projektet

Nordeuropas største anlægsprojekt, Femern-forbindelsen, og den kommende transportkorridor skal sikre vækst og udvikling i mange år frem. 

Erhvervsfyrtårnet skal være løftestang for at skabe innovation og viden, tiltrække flere virksomheder og flere turister til landsdelen og på den måde skabe vedvarende vækst, arbejdspladser og eksport. Sådan lyder ambitionen bag Erhvervsfyrtårnet for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt i Femern Bælt-forbindelsen. 

Erhvervsfyrtårnet for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt i Femern-Bælt forbindelsen er medfinansieret af EU samt REACT-EU midler og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

En alliance af stærke aktører 

Erhvervsfyrtårnet for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt i Femern Bælt-forbindelsen skal sikre, at Femern-forbindelsen bliver en katalysator for udvikling af danske virksomheder. Vi arbejder for at skabe en dansk styrkeposition indenfor mega-infrastruktur samt udvikling af erhvervslivet i Region Sjælland ved at: 

  • udvikle en styrkeposition for danske virksomheder indenfor mere bæredygtig mega-infrastruktur gennem innovation og samarbejde – som skabe ny teknologi, materialer og processer. 
  • opbygge et videns- og læringscenter med tilknytning til anlæg af Femern-forbindelsen: et knudepunkt for samarbejde mellem virksomheder, studerende og forskere med regional forankring og internationalt udsyn. 
  • styrke opkvalificering af medarbejdere indenfor bygge-anlæg og introducere til brug af nye teknologier. 
  • inspirere og tiltrække flere til at vælge erhvervsuddannelser, bygningskonstruktør eller ingeniør gennem innovations-udfordringer og samarbejde på tværs af uddannelsesmiljøer. 
  • videreudvikle erhvervspotentialerne i Region Sjælland med de nye muligheder, som Femern-Bælt-forbindelsen skaber på tværs af alle brancher, herunder at skabe nye attraktive oplevelser og overnatninger. 

VUC Storstrøm bidrager til projektet gennem to delmål:  

  • Opkvalificering af ledere og medarbejdere, primært i engelsk som arbejdssprog 
  • International rekruttering, herunder onboarding og sprogundervisning til udenlandsk arbejdskraft. 

Kontakt

^

Projektleder

Heidi Huusgaard

HHU@vucstor.dk

WEBSITE

Follow the progress and get info on conferences on the website.

Interested?

Do you think VUC Storstrøm would fit into your project idea? Or maybe you would like to visit our Development Team or Nordic Center for Digital Adult Learning? Send us an e-mail and we’ll figure something out!