Samarbejde & Kommunikation

Organisationsteori og samspillet mellem individ og organisation Samarbejde & Kommunikation giver dig indsigt i teorier om samfundsmæssige og kommunikative forhold, og du lærer at vurdere din egen betydning i gruppeprocesser. Du får kendskab til organisationsteori...

Organisationsudvikling

Virksomhedsgrundlag: En virksomhed i udvikling og trivsel Vi tilbyder forløb, der understøtter udvikling af virksomheden og inddrager medarbejderne i processen. Forløbene kan fx være tilrettelagt som temadage, hvor forskellige temaer og spørgsmål behandles. Vores...

Supervision af det professionelle team

Vi kan tilbyde organisatorisk teamsupervision. Det betyder, at vi kan gå ind og hjælpe med at opbygge et godt team med samarbejdslyst og organisatorisk forståelse. Hvordan kan vi bedst arbejde sammen i teams? Hvad kendetegner vores teamsamarbejde, og hvordan kan det...