Bæredygtighed og grøn omstilling

Bæredygtighed og grøn omstilling

Vil du fortsat kunne levere til de store virksomheder? Er din virksomhed allerede leverandør eller ønsker at blive leverandør til en stor virksomhed? Så er det vigtigt, at du får udarbejdet en bæredygtighedsrapport. Gennem vores 2-dages kursus, bliver du klar – ...

Organisationsudvikling

Virksomhedsgrundlag: En virksomhed i udvikling og trivsel Vi tilbyder forløb, der understøtter udvikling af virksomheden og inddrager medarbejderne i processen. Forløbene kan fx være tilrettelagt som temadage, hvor forskellige temaer og spørgsmål behandles. Vores...

Supervision af det professionelle team

Vi kan tilbyde organisatorisk teamsupervision. Det betyder, at vi kan gå ind og hjælpe med at opbygge et godt team med samarbejdslyst og organisatorisk forståelse. Hvordan kan vi bedst arbejde sammen i teams? Hvad kendetegner vores teamsamarbejde, og hvordan kan det...

Styrk de digitale kompetencer

I dette kursusforløb udvikler deltagerne deres digitale færdigheder og kompetencer, så de fremadrettet får nemmere ved at løse deres digitale opgaver på arbejdet og privat. Det konkrete indhold aftales med virksomheden og deltagerne, men det kan fx være med fokus på...

Styrk dokumentationen

I dette kursusforløb udvikler deltagerne deres kompetencer til at lave god og relevant dokumentation i forhold til deres praksisområde. Medarbejderne træner gennem kurset deres skriftlige færdigheder og arbejder med cases fra deres praksis. Deltagerne opnår gennem...

Ordblind – og hvad så?

I dette kursusforløb kan ordblinde voksne bl.a. arbejde med digitale, kompenserende hjælpemidler som kan gøre deres hverdag lettere. Styrk dine kompetencer, så du får bedre forudsætninger for at læse og skrive på job, i uddannelse og i hverdagen.  OBS: Vi screener og...