På Bostedet Parkvej 35 i Nykøbing F. har medarbejderne modtaget undervisning i borgerdokumentation. Kurset har været med til at understøtte medarbejdernes faglighed og betyder blandt andet, at de har fået en ny tilgang til arbejdet med dokumentation af borgerne. Det har ført til en positiv oplevelse på bostedet.

Parkvej 35 er et ud af fire botilbud til voksne med nedsat funktionsevne, hvor tre af botilbuddene er i Nykøbing F. Det er en del af Guldborgsund Handicap, som hører under Guldborgsund kommune. Et godt samarbejde mellem bostedet Parkvej 35 og VUC Storstrøm har betydet, at medarbejderne har fået et skræddersyet kursus tilpasset deres hverdag. Efter stor succes er endnu et kursusrul nu i gang. Det betyder, at flere medarbejdere på tværs af botilbuddene i Guldborgssund Kommune nu kan se frem til et givende kursus, der kan lette dokumentationsarbejdet.

Kurset har skabt et fælles afsæt

Kurset i dokumentation har haft stor effekt for bostedets medarbejdere. De fortæller blandt andet, at de har fået et bedre fælles afsæt for det pædagogiske arbejde gennem god dokumentation i det daglige, og at det kan omsættes direkte til praksis.

”Efter deltagelsen på kurset har vi nu en mere ensartet tilgang til dokumentationen, og det har virkelig givet pote både personalemæssigt og for beboerne. Helt konkret har vi en borger, der har ændret adfærd og i dag føler sig mere forstået. Det skyldes flere ting blandt andet, at vi har fået et nyt fælles sprog og et bedre afsæt for vores pædagogiske arbejde”, siger Charlotte Nikolajsen, der er gruppeleder på bostedet. Hun fortsætter:

”Kurset har skabt gode rammer for refleksion og stor indsigt i selve lovrammen. Det har i det hele taget været meget givende og lærerigt at deltage”.

Teamkoordinator Tess Berner Petersen, der også har deltaget i kurset, fortæller: ”Jeg har lært at fatte mig i korthed og har ændret min tilgang til selve arbejdet med dokumentation”.

Ida Bøgelund Knudsen, der er pædagog og også har været med på de afholdte kursusdage, fortæller om kurset: ”Indholdet var let, lærerigt og relevant. Det var ikke for tungt og kunne hurtigt omsættes til praksis”.

Nyt kursusrul i gang

Den 10. februar startede et nyt kursusrul med to hold af medarbejdere. Denne gang på tværs af afdelinger i botilbuddet.

Per Nis-Hansen fra VUC Storstrøm, som er underviser på holdene, fortæller:

”Vi gør særligt meget ud af at skræddersy kurser, så det taler ind i medarbejdernes hverdag. Det giver stor gevinst at tænke faglighed og medarbejderens daglige udfordringer ind i kurset – så bliver det mere relevant og hands-on. Det er også vores afsæt i det kursusrul, der pt. er i gang”.

Forløbet på Parkvej 35 har bevist, at fokus på borgerdokumentation kan skabe stor menneskelig værdi og være med til at lette selve arbejdsgangen. VUC Storstrøm tilbyder skræddersyede FVU-kurser med udgangspunkt i den enkelte afdeling eller organisations behov og ofte er det helt gratis.

OBU Ordblind

Har du problemer med at læse, stave og skrive? Måske er du ordblind. Mange ordblinde oplever det som et stort handikap at være ordblind, men der er heldigvis meget hjælp at få. Og mange værktøjer har du faktisk allerede ved hånden - på din smartphone. Vi kan hjælpe...

FVU Matematik

Vil du gerne blive bedre til at regne? Det kan også være, du bare synes, det kunne være sjovt at få genopfrisket det hele. Så er FVU Matematik nok noget for dig. FVU-undervisning tilpasses dig og dit faglige niveau.  På kurset bliver du bedre til: at arbejde med...

FVU Dansk

l du gerne blive bedre til at formulere dig, læse og skrive? Så er FVU Dansk nok noget for dig.  FVU-undervisning tilpasses dig og dit faglige niveau. På kurset bliver du bedre til at: stave formulere dig på skrift læse Der er 4 trin på FVU Dansk, og vi screener dig...

FVU Engelsk

Undervisning i grundlæggende færdigheder i engelsk gør medarbejderne bedre til at tale, læse og forstå engelsk. Kurset tager udgangspunkt i de udtryk og informationer, som medarbejderne skal bruge i deres hverdag. For at deltage i FVU engelsk, skal man være i job...

FVU Digital

Kurset tager udgangspunkt i de IT-værktøjer, som medarbejderne skal bruge i deres hverdag. Undervisning i grundlæggende digitale færdigheder gør medarbejderne bedre til at bruge PC, tablets, smartphones og anden IT i deres arbejde. For at deltage i FVU digital, skal...