I dette kursusforløb udvikler deltagerne deres kompetencer til at lave god og relevant dokumentation i forhold til deres praksisområde. Medarbejderne træner gennem kurset deres skriftlige færdigheder og arbejder med cases fra deres praksis.

Deltagerne opnår gennem kurset større sikkerhed i deres skriftlige arbejde og i forhold til dokumentationsopgaverne, hvilket understøtter, at der skabes kvalitet i skriftligheden og i dokumentationen i organisationen.

Det konkrete indhold aftales med virksomheden og udvikles også undertiden sammen med deltagerne.

OBS: Vi screener og udreder dig før undervisningsstart

 

På kurset gennemgår vi fx

Jeres journaliseringssystem

Jeres dokumentationsbehov og -ønsker

Styrkelse af dine færdigheder i (skriftlig) dansk

Praktisk information

Pris: Kurset kan gennemføres under FVU Dansk og evt. OBU. Det er derfor gratis – inkl. mulighed for løntabsgodtgørelse (SVU)

Normering: ca. 30-60 timer.

Minimum antal deltagere: 5.

Kursussted:

På det lokale VUC Storstrøm eller hos jer