Vi kan tilbyde organisatorisk teamsupervision.

Det betyder, at vi kan gå ind og hjælpe med at opbygge et godt team med samarbejdslyst og organisatorisk forståelse.

Hvordan kan vi bedst arbejde sammen i teams? Hvad kendetegner vores teamsamarbejde, og hvordan kan det blive bedre? Hvad er vores roller og ansvarsområder?

  • Forretningsforståelse: Hvad er virksomhedens forretningsmodel, og hvordan bidrager teamet til den?
  • Mission: Hvilke opgaver er teamet sat i verden for at løse? Hvad ville (samfundet) mangle, hvis teamet ikke fandtes?
  • Vision: Hvor står vi nu, og hvor vil vi gerne hen?
  • Professionalisering: Hvad er teamets opgave? Hvad er den enkelte medarbejders rolle i teamet?
  • Teambuilding: Hvordan tager teamet fælles ansvar for at løse opgaverne? Hvordan udvikles og udnyttes medarbejdernes individuelle styrker og kompetencer bedst muligt?
  • Bæredygtighed: Hvordan arbejder teamet med indfrielsen af bæredygtige mål i forhold til naturmiljø, sociale forhold og forretningsdrift?

 

På kurset gennemgår vi fx

Forretningsforståelse

Mission

Vision

Professionalisering

Teambuilding

Bæredygtighed