Organisationsteori og samspillet mellem individ og organisation

Samarbejde & Kommunikation giver dig indsigt i teorier om samfundsmæssige og kommunikative forhold, og du lærer at vurdere din egen betydning i gruppeprocesser.

Du får kendskab til organisationsteori og samspillet mellem individ og organisation, ligesom du lærer at bruge centrale begreber vedrørende samarbejde og grupperelationer.

Vi arbejder blandt andet arbejde med:

  • Kommunikation
  • Grupper og team
  • Konflikthåndtering
  • Ledelse og motivation
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Organisationsformer