i

Digitaliserings-samarbejde

2020 – 2023

Hvordan kan digitalisering understøtte Region Sjællands strategiske mål for den kompetente region?

Dette spørgsmål har været undersøgt gennem en række hybride workshops med ekspertoplæg afholdt i 2022 støttet af Region Sjælland.  Workshoprækkens væsentligste pointer er bearbejdet til en række anbefalinger til digitalisering af regionens uddannelser.

En liste over afholdte workshops findes som appendiks til denne rapport.

Rapporten henvender sig til fagpersoner på alle typer uddannelsesudbud. Af praktiske grunde anvendes konsekvent ordene ’studerende’ og ’underviser’ som samlebetegnelser, selvom det på mange uddannelser hedder noget andet.

 

Unges valg og fravalg af uddannelse

Region Sjællands høje andel af 25-årige uden ungdomsuddannelse skal blandt andet ses på baggrund af de unges flyttemønstre. En del af regionens unge flytter til de større byer som en del af deres personlige identitetsudvikling, hvor andre prioriteringer går forud for uddannelse. De søger muligheder i de større byer, som de ikke finder lokalt. Både national og international forskning påviser eksistensen af et mobilitetsimperativ, der kræver villighed til at flytte sig for at få uddannelse, job og ”blive til noget”. Nogle flytter for at tage en bestemt uddannelse. Andre flytter af andre grunde, som går forud for valget af uddannelsesvalget. Disse grupper kan ifølge Eva Mærsk ikke lokkes til at blive af selv de bedste lokale tilbud. Til gengæld kan nogle måske finde det attraktivt at vende tilbage for at stifte familie, hvis de rette jobmuligheder eksisterer. Kommunale bosætningsinitiativer kan stimulere det som Eva Mæsk kalder elastisk stedtilknytning på forskellige måder, men det ligger uden for denne rapports fokus.

Uddannelsesvalget er proces, der ikke blot afgøres af den unges sociale og personlige forhold, men i lige så høj grad af hvor det er muligt at tage hvilken uddannelse. Forsker og ph.d. Karin Topsø Larsen beskriver det samlede uddannelsessystem som en social og geografisk infrastruktur, der leder nogle uddannelsessøgende bort fra lokalområdet i retning af de større byer. De fleste af regionens unge uddannelsessøgende, der ønsker at blive i eller i nærheden af deres lokalområde, søger en erhvervsuddannelse. Karin Topsø Larsen påviser i flere undersøgelser, hvordan denne infrastruktur kan begrænse mulighederne for at gennemføre erhvervsuddannelsen, fordi grundforløb, hovedforløb og praktiksted kan være placeret tre forskellige steder. Mange, der starter på grundførløbet, falder fra, fordi transport eller eventuel flytning bliver for krævende.

 

Læs mere om projektets indsatser og resultater i rapporten nedenfor. 

  Kontakt

  ^

  Læringskonsulent og projektleder

  Heidi Schjødt Huusgaard

  HHU@vucstor.dk

  ^

  Udviklingskonsulent og moderator på workshoprække

  Jacob Mazanti

  JAM@vucstor.dk

  Ifølge Region Sjællands uddannelsesanalyse for 2023 har 23% af regionens unge taget en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Det er højere end landsgennemsnittet på 21%, men lavere end Region Nordjylland på 25% (Region Sjælland, 2023:15).

  Forskellen kan blandt andet hænge sammen med Region Sjællands geografi, der er fyldt med afkroge og lange afstande. Spørgsmålet er, om digitale deltagelsesformer kan gøre det lettere at kombinere en lokal praktikplads med skoleforløb andre steder.

  Rapport

  Hybrid uddannelse

  Hybrid uddannelse kombinerer fysisk fremmøde med deltagelse fra distancen i en samtidig undervisningsproces. Hybrid undervisning adskiller sig fra ren digital undervisning ved at anvende undervisningslokaler med særligt AV-udstyr, der gør det muligt for en gruppe at kommunikere og samarbejde online med grupper i andre lokaler eller med enkeltpersoner ved egen pc. Hybrid undervisning gør det muligt at tilbyde uddannelse lokalt og fleksibelt i forhold til lokalt orienterede uddannelsessøgendes behov. Når dette lykkes, kan udbydere få bedre muligheder for at skabe tilstrækkelig volumen til holdoprettelser i en fremtid med høj beskæftigelse og med små ungdomsårgange. Desuden er det hybride udbud nemt at gøre rent virtuelt, hvilket gør udbuddet mere robust overfor kriser.

  Detaljer

  Projektoverblik

  K

  Projektperiode: 01-11-2020 – 30-10-2023

  K

  Program: Region Sjælland

  K

  Projekttilskud: 944.822,25 KR
  (Heraf 471.479,25 fra Region Sjælland)

  Partnere

  Projektpartnere

  K

  VUC Storstrøm | Coordinator

  K

  Region Sjælland

  Interested?

  Do you think VUC Storstrøm would fit into your project idea? Or maybe you would like to visit our Development Team or Nordic Center for Digital Adult Learning? Send us an e-mail and we’ll figure something out!