i

Inklusion af frafaldstruede elever

2020 – 2022

Der vil i fremtiden være mangel på kvalificeret arbejdskraft med en erhvervsfaglig uddannelse – samtidig oplever vi, at unge søger ind på grundforløbene på erhvervsuddannelserne med de fornødne fagligt boglige kvalifikationer men uden de nødvendige personlige- og sociale kvalifikationer.                                                                              
Dette projekt har været med til at give disse psykisk sårbare og/eller unge med opmærksomhedsforstyrrelser et redskab til at gennemføre den påbegyndte uddannelse.          
Projektet har to målgrupper:
1) Psykisk sårbare og/eller unge med opmærksomhedsforstyrrelser, der er optaget på erhvervsuddannelsernes grundforløb 1 og 2, eller som starter på et VUC-forløb. Der er tale om elever, som ikke ville blive inkluderet i skolen og senere heller ikke på arbejdsmarkedet, hvis ikke der bliver gennemført en særlig indsats. Udgangspunktet er relationsarbejdet med eleverne. ”Det er ikke svært at forlade uddannelsen men det er svært at forlade fællesskabet”. Derfor skal aktiviteterne, så vidt det er muligt, tage udgangspunkt i holdfællesskabet, og indsatsen skal foregå tidligt, så vi får alle elever med fra starten. 
2) Psykisk sårbare og/eller unge med opmærksomhedsforstyrrelser på VUC og FGU, som efterfølgende vælger at påbegynde en erhvervsuddannelse.

 

Inklusion på erhvervsuddannelserne og i VUC-indsatsen er forskellig.

For begge indsatser gælder, at der i forbindelse med skolestart gennemføres en visitationssamtale med hver enkelt elev – af vejledere. Visitationen skal give anledning til, at psykisk sårbare og/eller unge med opmærksomhedsforstyrrelser spottes, og der iværksættes aktiviteter, der vil fastholde eleverne i uddannelsessystemet.

Projektet dækkede alle erhvervsskoler, samt VUC Storstrøm. Projektet kommer dermed hele Region Sjælland til gavn. Øvrige VUCer i Regionen er også blevet orienteret om resultaterne.

  Kontakt

  ^

  Udviklings- og erhvervschef

  Rasmus Kjær Kristiansen

  rak@vucstor.dk

  Rapport

  Der vil i fremtiden være mangel på kvalificeret arbejdskraft med en erhvervsfaglig uddannelse. Samtidig oplever vi på erhvervsuddannelserne, at unge søger ind på grundforløbene med de fornødne faglige og boglige kvalifikationer, men uden de nødvendige personlige og sociale kvalifikationer.

  Dette projekt har været med til, at give disse psykiske sårbare og/eller unge opmærksomhedsforstyrrede, redskaber til at gennemføre den påbegyndte uddannelse.

  Klik på billedet nedenfor for at læse rapporten.

  Detaljer

  Projektoverblik

  K

  Projektperiode: 01-01-2020 – 01-10-2022

  K

  Program: Den europæiske socialfond – Den europæiske fond for regionaludvikling

  K

  Projekttilskud: 5.999.994,00 KR

  K

  Prioritet: 3. Inklusion via uddannelse og beskæftigelse

  Partnere

  Projektpartnere

  K

  CELF - Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster | Coordinator

  K

  VUC Storstrøm

  K

  Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

  K

  SOSU Nykøbing

  K

  EUC Sjælland

  K

  Køge Handelsskole

  K

  Roskilde Handelsskole

  K

  ZBC, Zealand Business College

  Interested?

  Do you think VUC Storstrøm would fit into your project idea? Or maybe you would like to visit our Development Team or Nordic Center for Digital Adult Learning? Send us an e-mail and we’ll figure something out!