i

Inklusion af frafaldstruede elever

2020 – 2022

Der vil i fremtiden være mangel på kvalificeret arbejdskraft med en erhversfaglig uddannelse – samtidig oplever vi, at unge søger ind på grundforløbene på erhvervsuddannelserne med de fornødne fagligt boglige kvalifikationer men uden de nødvendige personlige- og sociale kvalifikationer.                                                                              
Dette projekt har været med til at give disse psykisk sårbare og/eller unge med opmærksomhedsforstyrrelser et redskab til at gennemføre den påbegyndte uddannelse.          
Projektet har to målgrupper. Den ene er psykisk sårbare og/eller unge med opmærksomhedsforstyrrelser, der er optaget på erhvervsuddannelsernes grundforløb 1 og 2, eller som starter på et VUC-forløb. Der er tale om elever, som ikke ville blive inkluderet i skolen og senere heller ikke på arbejdsmarkedet, hvis ikke der bliver gennemført en særlig indsats.                                                                                                                                        
Udgangspunktet er relationsarbejde med eleverne. ”Det er ikke svært at forlade uddannelsen men det er svært at forlade fællesskabet”. Derfor skal aktiviteterne, så vidt det er muligt, tage udgangspunkt i holdfællesskabet. Indsatsen skal foregå tidligt, så vi får alle elever med fra starten.
                                                                                                                                            Den anden gruppe er psykisk sårbare og/eller unge med opmærksomhedsforstyrrelser på VUC og FGU, som efterfølgende vælger at påbegynde en erhvervsuddannelse. 
                                                                                                                                              Inklusion på erhvervsuddannelserne og i VUC-indsatsen er forskellig.
For begge indsatser gælder, at der i forbindelse med skolestart gennemføres en visitationssamtale med hver enkelt elev – af vejledere. Visitationen skal give anledning til, at psykisk sårbare og/eller unge med opmærksomhedsforstyrrelser spottes, og der iværksættes aktiviteter, der vil fastholde eleverne i uddannelsessystemet.


De konkrete tiltag kan indeholde fysiske aktiviteter (sport og motion), viden om ernæring og
coaching/mentoring af den sårbare elev – alt ud fra tanken om anerkendende pædagogik – formålet med dette er, at den enkelte sårbare elev får afdækket egne ressourcer, får udviklet sine sociale kompetencer, bliver bedre til klare sin hverdag og forberedes til at kunne fungere på en arbejdsplads.

Aktiviteterne bringer eleven i bedre form, og eleven bliver bevidst om kost og ernæring.

Elever, der er spottet som tilhørende målgruppen får tildelt mentor.

Der nedsættes en gruppe med repræsentanter fra de enkelte skoler med henblik på udveksling af erfaringer med den fastholdende indsats overordnet opdelt på frafaldsrisici og udvikling af nye initiativer. Udveksling af erfaringer med, hvorledes det lykkedes at inkludere de frafaldstruede i fællesskabet.

Vi vil i et samarbejde mellem aftager- og modtagerinstitutioner udvikle to temabaserede og erhvervsrettede camps pr. halvår, der desuden vil have særligt fokus på de sociale aspekter af læring og personlig udvikling. 

Som en del af karriereafklaringen vil vi anvende et karrieremotiverende spil, der ved hjælp af motiverende gamificerede strategier får eleverne til at reflektere over, hvad det egentlig er, denne vil. 

De fysiske møder mellem mentor og kursist vil vi understøtte med videokonferencebaserede møder.

Erfaringer fra ”Uddannelsesvejen til vækst” har vist, at et tæt samarbejde, som allerede starter i elevens forberedende undervisning i foregående uddannelse, styrker elevens uddannelsesvalg og fastholdelse. Der vil derfor være et tæt samarbejde mellem vejledere på VUC (og senere på FGU) og vejledere fra erhvervsuddannelserne, som støtter eleverne i deres uddannelsesvalg og gør overgangen fra VUC/GFU til erhvervsuddannelse nemmere.

Indsatsen vil i første omgang koncentrere sig om VUC Storstrøm og erhvervsskoler i samme område, men erfaringerne vil blive overført til de øvrige partnere og ved inddragelse af FGU-institutioner i projektet.

 

Projektet dække alle erhvervsskoler, samt VUC Storstrøm. Projektet kommer dermed hele Region Sjælland til gavn. Øvrige VUC-er i Regionen vil blive orienteret om resultaterne.

  Kontakt

  ^

  Erhvervs- og udviklingschef

  Rasmus Kjær Kristiansen

  rak@vucstor.dk

  Detaljer

  Projektoverblik

  K

  Projektperiode: 01-01-2020 – 01-10-2022

  K

  Program: Den europæiske socialfond – Den europæiske fond for regionaludvikling

  K

  Projekttilskud: 5.999.994,00 KR

  K

  Prioritet: 3. Inklusion via uddannelse og beskæftigelse

  Partnere

  Projektpartnere

  K

  CELF - Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster | Coordinator

  K

  VUC Storstrøm (DK)

  Interesseret?

  Passer VUC Storstrøm ind i din projektidé, eller har du lyst til at besøge vores team i udviklingsafdelingen eller Nordisk Center for Digital Voksenlæring?

  Send os en e-mail og så tager vi en snak om det!