Om NCDV

Om Nordisk Center for Digital Voksenlæring

Nordisk Center for Digital Voksenlæring (NCDV) er er et projekt, der er forankret på VUC Storstrøm og finansieret i samarbejde med Region Sjælland.

I NCDV finder du mange forskellige værktøjer, som kan understøtte læringsfremmende aktiviteter. Det kan være i en direkte undervisningssituation eller i forbindelse med udvikling af undervisningsmateriale eller undervisningsforløb.

Når du besøger NCDV, kan du frit anvende de forskellige værktøjer, og ønsker du vejledning/instruktion i anvendelsen af det enkelte værktøj, kan det aftales med Søren Jensen.

I NCDV vil der løbende pågå en udvikling af bl.a. materialer, videoer og kursusforløb, der skal give kursister, undervisere, og borgere generelt bedre forudsætninger for at være aktive og kompetente brugere af it.

Der vil især blive lagt vægt på digitale onboarding-forløb for kursister og anvendelsen af kollaborative it-værktøjer samt efteruddannelse af undervisere.

Endelig skal NCDV arbejde med at udvikle og videndele digital andragogik (voksnes læreprocesser)

Adresse

Nordisk Center for Digital Voksenlæring er placeret på VUC Storstrøm i Nykøbing Falster:

Søvej 40, Bygning S

4800 Nykøbing F.

Brugere

Lokalerne kan anvendes af alle på VUC, samt eksterne brugere (f.eks. virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner eller regioner).

Formål

At udvikle og støtte den enkeltes digitale færdigheder og kompetencer, der er nødvendige for at deltage i eller undervise i et uddannelsesforløb, hvor it indgår som et nødvendigt og naturligt værktøj.

At evaluere og disseminere nye pædagogiske tiltag inden for eksempel digital klasseledelse og relationsdannelse i det digitale rum med henblik på at fastholde kursister/studerende i deres uddannelse.