Inklusion af frafaldsturede elever

i Inklusion af frafaldstruede elever 2020 – 2022 Der vil i fremtiden være mangel på kvalificeret arbejdskraft med en erhvervsfaglig uddannelse – samtidig oplever vi, at unge søger ind på grundforløbene på erhvervsuddannelserne med de fornødne fagligt boglige...