Hybride sessioner

I løbet af 2022 arrangeres en række hybride sessioner. De hybride sessioner er opdelt i 4 temaer (Behov, Ressourcer, Innovation, Kvalificering) med hver 4 sessioner, hvilket giver 16 hybride sessioner. Det er muligt at deltage i de enkelte hybride sessioner ved fremmøde eller virtuelt over Teams.

Nedenfor er beskrivelse af de overordnede temaer med beskrivelse af tilhørende sessioner og tilmelding til hver session.