Formål

Formål:

At udvikle og støtte den enkeltes digitale færdigheder og kompetencer, der er nødvendige for at deltage i eller undervise i et uddannelsesforløb, hvor it indgår som et nødvendigt og naturligt værktøj.

At evaluere og disseminere nye pædagogiske tiltag inden for eksempel digital klasseledelse og relationsdannelse i det digitale rum med henblik på at fastholde kursister/studerende i deres uddannelse.