Hybride workshops

I løbet af 2022 arrangeres en række hybride workshops. De hybride workshops er opdelt i 4 temaer (Behov, Ressourcer, Innovation, Kvalificering) med hver 4 workshops, hvilket giver 16 hybride workshops. Det er muligt at deltage i de enkelte hybride workshops ved fremmøde eller virtuelt over Teams.

Nedenfor er beskrivelse af de overordnede temaer med beskrivelse af tilhørende workshops og tilmelding til hver workshop.

Ikke alle temaer er udviklede på nuværende tidspunkt, men vil løbende offentliggjort.

Tilmeldingsknap med rød baggrund er ikke valgbar.

Behov, workshop 1

Dato 3. februar 2022
Tidspunkt kl. 14.00-16.00
Tilmeldingsfrist
3. februar kl. 12.00
Tema Unges uddannelsesflytning
Fokusområde Demografi, mobilitet, normer, stedfortællinger og identitet
Oplægsholder Eva Mærsk
Titel Cand.soc., PhD
Organisation SDU Esbjerg
Om temaet Læs mere om temaet her

Behov, workshop 2

Dato 10. februar 2022
Tidspunkt kl. 14.00-16.00
Tilmeldingsfrist
9. februar kl. 12.00
Tema Hvorfor lokale erhvervsuddannelser
Fokusområde Betydningen af uddannelsesstedets beliggenhed, gennemførelse. forskelle i målgruppen
Oplægsholder Karin Topsø Larsen
Titel Seniorforsker, PhD
Organisation Center for Regional- og Turismeforskning
Om temaet Læs mere om temaet her

Behov, workshop 3

Dato 24. februar 2022
Tidspunkt kl. 14.00-16.00
Tilmeldingsfrist
23. februar kl. 12.00
Tema Unges ideer til ungdomsuddannelserne
Fokusområde De unges eget syn på uddannelse og de unges selvformulerede behov og ønsker
Oplægsholder Sidse Frich Thygesen
Titel Programleder
Organisation DEA
Om temaet Læs mere om temaet her

Behov, workshop 4

Dato 3. marts 2022
Tidspunkt kl. 14.00-16.00
Tilmeldingsfrist
2. marts kl. 12.00
Tema Paneldiskussion
Fokusområde Opsamling og afrunding af temaet Behov
Paneldeltager

Eva Mærsk, Cand.soc., PhD, SDU Esbjerg

Karin topsø Larsen, Seniorforsker, PhD, Center for Regional- og Turismeforskning

Sidse Frich Thygesen, Programleder, DEA

Baggrundsmateriale

Læs mere om workshop 1 her

Læs mere om workshop 2 her

Læs mere om workshop 3 her