Hybride workshops

I løbet af 2022 arrangeres en række hybride workshops. De hybride workshops er opdelt i 4 temaer (Behov, Ressourcer, Innovation, Kvalificering) med hver 4 workshops, hvilket giver 16 hybride workshops. Det er muligt at deltage i de enkelte hybride workshops ved fremmøde eller virtuelt over Teams.

Nedenfor er beskrivelse af de overordnede temaer med beskrivelse af tilhørende workshops og tilmelding til hver workshop.

Ikke alle temaer er udviklede på nuværende tidspunkt, men vil løbende offentliggjort.

Tilmeldingsknap med rød baggrund er ikke valgbar.

Ressourcer, workshop 1 ER AFVIKLET

Dato 21. april 2022
Tidspunkt kl. 13.00-15.00
Tilmeldingsfrist
20. april
Tema Vigtigheden af et godt undervisningsmiljø – og hvordan kan man understøtte det
Fokusområde Trivsel, motivation, undervisning på afstand
Oplægsholder Maria Hummelmose / Anne Sindal
Titel Udviklingskonsulent / Pædagogisk konsulent
Organisation DCUM
Om temaet

Læs mere om temaet her – del 1

Læs mere om temaet her – del 2

Ressourcer, workshop 2

Dato 12. maj 2022
Tidspunkt kl. 13.00 – 15.00
Tilmeldingsfrist
12. maj kl. 10.00
Tema Regionale uddannelsesdilemmaer: skal uddannelse hjælpe unge til at blive eller rejse?
Fokusområde Hvem er provinsens unge, og hvad vil de? Aktuelle vilkår for uddannelsesinstitutioner i provinsen
Oplægsholder John Gulløv
Titel Antropolog, PhD, forsker og chefkonsulent
Organisation Professionshøjskolen UCC
Om temaet Læs mere om temaet her

Ressourcer, workshop 3

Dato 17. maj 2022
Tidspunkt kl. 13.00 – 15.00
Tilmeldingsfrist
17. maj kl. 10.00
Tema Muligheder og forhindringer for digitalisering af uddannelser på baggrund af de sidste 2 års online undervisningserfaringer i uddannelsesorganisationerne.
Fokusområde Nye erfaringer med, hvordan online undervisning kan gribes an. Nye ideer til dine digitale uddannelsesstrategier.
Oplægsholder Charlotte Weitze
Titel PhD, forsker og konsulent
Organisation Digital and Creative Learning Lab
Om temaet Læs mere om temaet her

Ressourcer, workshop 4

Dato 2. juni 2022
Tidspunkt kl. 13.00 – 15.00
Tilmeldingsfrist
2. juni kl. 10.00
Tema Bæredygtig interkulturel dialog på tværs af tid og rum – Behov for en digital dialogisk tilgang
Fokusområde Design af digitale læreprocesser, det digitale potentiale, dialog på distancen
Oplægsholder Elsebeth Korsgaard Sørensen
Titel
Professor emerita
Organisation
AAU
Baggrundsmateriale Læs mere om temaet her